Vad är Clear Balance?


Clear Balance är en energibehandling där energier av låg frekvens neutraliseras så du som klient får möjlighet till självläkning och insikter som berikar din personliga utveckling. 

Under behandlingen kanaliserar terapeuten klientens trauman, cellminnen och blodsminnen vilket gör att klienten blir ren i sitt system och kan gå in i en helt ny fas i livet. Det har inte tidigare varit möjligt eller ens tillåtet att återställa kroppen och energisystemet på det sätt som Clear Balance nu gör. 

Nu när Attraktionslagen är så stark behöver vi en ny och fräsch grund att stå på, Clear Balance ger oss den möjligheten.

                                Varför är detta möjligt nu?


Tidigare behandlingsformer och healingformer har varit begränsade till den tidens lagar och regler. Tidigare har vi varit tvungna att bearbeta och möta vårt karma och en fullständig återställning av systemen har inte varit tillåtna. Vi har varit tvungna att hålla oss till vissa referensramar. Människans frekvens och medvetande har inte heller haft en tillräckligt hög nivå för att kunna kanalisera och arbeta med energin på ett rent och högfrekvent sätt.

I April/Maj 2014 började Regnbågsenergin strålas ner till jorden vilket gjorde att naturens växter redan under sommaren började uppgradera sina energisystem till regnbågsauran. Och till hösten, aug/sep började regnbågsbarnen födas.


December 2014 tvingas alla människor att flytta sin energi från huvudet ner till hjärtat. Alla ska nu utgå från hjärtat. ALLA! Inte bara kristallbarnen eller de som medvetet har valt att uppgradera sitt energisystem. ALLA människors energi flyttas nu från hjärnan till hjärtat.

4/4 2015 försvinner karmat för alla. Även här har vi tidigare kunnat välja att bli karmafria genom medvetandehöjande behandlingar, men nu är ALLA människor karmafria. Detta innebär att vi kan fokusera på vårt Dharma (livsuppgift), som nu i princip är det enda som är förutbestämt i våra liv.

 

    Skillnaden mellan Clear Balance och traditionell healing.


Healing betyder läkning. Ordet healing används idag ofta i mediala sammanhang och som en term för energi behandlingar, 
men Healing energin finns egentligen över allt där kärleken finns.

En del människor har kunnat kanalisera och förmedla universums energier för Healing och läkning på människor och djur. Terapeuten har då kunnat ge klienten healing och information om hur klientens energisystem kan fungera på ett bättre sätt. Terapeuten/Healern har förmedlat energi som läker aura och kroppen och i vissa fall även kunnat uppgradera energisystemet hos sin klient. Det är inte alla Healers som har förstått skillnaden mellan att förmedla universums energier eller att ge av sin egen energi.
Det optimala har förstås varit att förmedla läkande energier från universum, men även när en Healer förmedlar Healing energier kommer rester av Healerns energier med in i klientens system. Om Healern är ren i sin energi är det bra men hur vet vi det?
Alla har vi saker vi bär på, även den duktigaste healern. Healern bör ha ett högre medvetande än klienten för att inte låsa sin klient i ett lägre medvetande än vad klienten själv har. Även här har stora misstag begåtts genom tiderna. Nu påstår vi inte att healing inte har varit bra, för det har det ofta varit. MEN, nu när vi ser hur Clear Balance energin fungerar så förstår vi skillnaden! 
Clear Balance fungerar helt annorlunda. Clear Balance har rättat till det som inte varit optimalt med tidigare behandlingar.

Under behandlingar med Clear Balance kanaliserar terapeuten klientens trauma och tillför ingen energi. När klienten har släppt ifrån sig belastande energier frigörs utrymme i klienten så klienten själv automatiskt kan hämta hem och fylla på sitt system med sina egna energier. Detta gör behandlingen ren, klar och opåverkad av terapeutens energier. Energin i Clear Balance ställer själv in rätt frekvens hos klienten och maximerar klientens medvetande. Det spelar alltså ingen roll om klienten har högre medvetande än terapeuten då energin i Clear Balance själv har det allra högsta medvetandet.

Efter genomförda behandlingar med Clear Balance aktiveras ljuskroppen.