Speglingar och Coachning
 

Speglingar

För att uppnå fullt flöde i livet och kunna bli fri från programmeringar och präglingar är det viktigt att förstå hur speglingar och triggers fungerar. Speglingar är det som någon annan speglar upp för mig. Triggers är det som jag upplever känslomässigt inom mig när någon speglar mitt inre för mig. Energilagen som skapar speglingar och triggers är Lagen om Attraktion: Det vi sänder ut får vi tillbaka oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Det som är svårast att synliggöra är förstås det som vi omedvetet sänder ut.

Det vi ser i en spegel är hur vår tredimensionella fysiska kropp ser ut. Däremot alla upplevelser vi har, och de känslor vi bär, är frekvenser som vi bär i vårt medvetande. Vår energi. Det är så det visar sig, genom att varje frekvens vi bär på skapar en upplevelse. Om jag bär på rädslan att inte vara tillräcklig, kommer jag uppleva situationer där jag känner mig otillräcklig. Om jag bär på rädsla för att bli övergiven, kommer jag uppleva situationer där jag upplever ensamhet på olika sätt. Oavsett vad som verkligen sker. Det handlar aldrig om det yttre, det handlar om att det vi skickar ut energimässigt kommer tillbaks i upplevelser. Och vi kan bemöta dessa upplevelser på två sätt. Antingen återskapar vi dem, eller så transformerar vi dem.

Coachning

Clear Balance hjälper varje individ att avlägsna lägre frekvenser som inte längre behövs för vår fortsatta personliga utveckling. T ex minnen från bearbetade trauman, blodsminnen, karma och cellminne. Syftet är att skapa en helt ny plattform för varje människa att kunna ansvara för sin egen energi och därmed skapa det liv individen önskar att leva. Många upplever en oerhörd lättnad när allt det gamla neutraliserats, men oftast är det först efter avslutad grundbehandling som den verkliga, upplevda resan till högre medvetande startar.  

Det finns ingen begränsning för hur högt vårt medvetande kan nå, eller vad vi kan manifestera, men för att vi ska kunna ta oss vidare och skapa ett liv i konstant flöde behöver vi förstå lagen om attraktion och speglingar på djupet. Vi behöver leva det. Det är först då vi förstår hur den universella energi som omger oss, och flödar genom oss, verkligen fungerar, och att vi faktiskt är obegränsad potential.
 
Genom individuella coaching-sessioner med någon av våra utbildade terapeuter, kan du få hjälp vidare efter din avslutade grundbehandling. Coaching fokuserar på att hjälpa dig förstå vad speglingar verkligen är, vilka begränsande övertygelser som håller dig tillbaks, och hur du transformerar dessa inom dig.


"Livet är en teater och jag har huvudrollen! Alla runtomkring mig är mina medspelare som spelar upp det jag behöver för att bli medveten om mig själv. 

”Så fort jag har löst upp den frekvens jag sänder ut förändras min verklighet då det inte finns något kvar för mina medspelare att spegla.”

"Att på djupet förstår speglingar och triggers blir ett helt nytt sätt att leva."
 

Meny, klicka på bild