Vad är Clear Balance?

Clear Balance är en behandlingsmetod där vi arbetar med en oerhört intelligent och högfrekevent energi som har förmågan att neutralisera allting som klienten inte längre behöver bära med sig. Det är en energibehandling som avlägsnar och neutraliserar klientens trauman, cellminnen, blodsminnen samt energiminnen av lägre frekvens.
Energin i Clear Balance ställer själv in rätt frekvens hos klienten och maximerar klientens medvetande, det spelar alttså ingen roll om klienten har högre medvetande än terapeuten då energin i Clear Balance själv har det allra högsta medvetandet. Det ledande elementet i Clear Balance är den intelligenta vattenenergin.
Vattenelementet är renande och läkande och bärare av all information, desto klarare vattenelementet blir desto mer klarsynt blir du och desto större tillgång till ditt eget medvetande får du. Det medför att det blir lättare för dig att se dig själv och bryta gamla mönster och begränsningar, detta i sig kan vara utmanande innan du inser potentialen i att leva under eget ansvar.

Vad händer under en Clear Balance behandling?
Under en behandling med Clear Balance används terapeutens kropp till att kanalisera klientens lägre frekvenser, smärtkroppar och trauman det innebär att det tillförs ingen energi från terapeut till klient i den här behandlingsformen. 
När klienten har släppt ifrån sig belastande energier frigörs utrymme i klienten vilket gör att klienten själv automatiskt kan hämta hem och fylla på sitt system med sina egna energier. Clear Balance arbetar på ett sätt där varken klient eller terapeut behöver medvetet uppleva de känslor och tankeprogram som släpper.


Vad är en smärtkropp ?
En smärtkropp är en energikropp som håller destruktiva känslor, dessa skapas redan från våra första upplevelser, och vi fortsätter ofta skapa nya under livets gång. Tidigare har vi behövt möta våra smärtsamma känslor genom att medvetandegöra våra triggers för att kunna bearbeta och neutralisera dem, detta gör nu Clear Balance utan att vi behöver uppleva dem. Smärtkropparna kan bestå av olika känslor, som t.ex.  begär, sorg, svartsjuka, ilska. 
Smärtkropparna är inte aktiva hela tiden de ligger periodvis i dvala men aktiveras när de är "hungriga" och då skriker de efter mat, en smärtkropp som består av sorg behöver då en upplevelse av sorg för att få "mat".
När smärtkroppen "skriker" svarar en annan persons smärtkropp med att orsaka en sorg hos människan vars smärtkropp behöver sorg, om det inte finns några människor i omgivningen så skapas sorgen via människans tankar. 


                  
Vad händer efter en Clear Balance behandling?
Efter varje behandling med Clear Balance arbetar den fysiska kroppen och energisystemet med en bearbetning och återställning på alla plan vilket gör att nya lager av minnen kommer upp.
Därför rekommenderas alltid minst 4 behandlingar för att du ska få ett stadigvarande resultat och en komplett upplevelse,
när minnen av lägre frekvens eliminerats får du som klient en unik möjlighet till fysisk och mental självläkning.
 

Hur går en behandling till ? klicka på bild