Vad är Clear Balance 2.0

Clear Balance 2.0 är nästa nivå av Clear Balance. I den ursprungliga behandlingsformen kan vi eliminera känslomässigt bagage som är bearbetat. Vi kan frigöra klienten från energier som man inte längre behöver bära med sig. Bearbetat bagage eller cellminnen och blodsminnen som inte längre är aktuella för vår fortsatta personliga läkningsresa töms. Detta leder till en accelerad utveckling där vi får tillgång till information om oss själva som vi inte tidgare haft möjlighet att hantera.

Med Clear Balance 2.0 kan vi nu ta hand om och neutralisera även icke bearbetat bagage. Terapeuten kanaliserar då klientens läkningsprocess, så att denne slipper uppleva sina smärtkroppar, vilket tidigare krävts för att en läkningsprocess ska ske.

Den här nya behandlingen arbetar på ett sätt där varken klient eller terapeut behöver medvetet uppleva de känslor och tankeprogram som släpper.  
 

                                                            Vad är en smärtkropp?

En smärtkropp är en energikropp som håller destruktiva känslor. Dessa skapas redan från våra första upplevelser, och vi fortsätter ofta skapa nya under livets gång. Tidigare har vi behövt möta våra smärtsamma känslor genom att medvetandegöra våra triggers för att kunna bearbeta och neutralisera dem. Detta gör nu Clear Balance 2.0 utan att vi behöver uppleva dem. 

Smärtkropparna kan bestå av olika känslor, som t.ex.  begär, sorg, svartsjuka, ilska.  Smärtkropparna är inte aktiva hela tiden. De ligger periodvis i dvala men aktiveras när de är "hungriga" och då skriker de efter mat. En smärtkropp som består av sorg behöver då en upplevelse av sorg för att få "mat". När smärtkroppen "skriker" svarar en annan persons smärtkropp med att orsaka en sorg hos människan vars smärtkropp behöver sorg. Om det inte finns några människor i omgivningen så skapas sorgen via människans tankar. 

 

                                                          Hur fungerar en behandling?

Clear Balance 2.0 görs alltid på distans. Eftersom smärtkropparna inte ska få någon upplevelse så innebär det att terapeuten kanske inte kan ge så mycket ingående feedback på vad som har behandlats. Smärtkropparna och energin går rakt igenom terapeuten för neutralisering. Om terapeuten upplever känslorna så får smärtkroppen "mat" och neutraliseras inte. 

Clear Balance 2.0 kan göras i kombination med vanliga Clear Balance. Då arbetar energierna parallellt och behandlingen kan göras fysiskt eller på distans. Då gäller prislistan under Clear Balance 1.0.

  

Clear Balance 2.0 frigör människan från 3D verkligheten och lyfter mot 5D
 

När smärtkropparna är upplösta finns det ingenting kvar av låga frekvenser i ditt energisystem.
 

Enligt Lagen om Attraktion får du tillbaka allt du sänder ut.
 

När du inte har smärtkroppar som sänder ut låga frekvenser så attraherar du inte situationer i låga frekvenser i ditt liv.
 

När du attraherar situationer i högre frekvenser.....
 

Hur kommer ditt liv att kännas då?