Thea Olsson
Telefon: 076 - 19 80 181
Mail: theariesle333@gmail.com

                                                                 Thea Olssson

Jag heter Thea Olsson och är verksam som Clear Balance terapuet sedan 2015

Jag har genomgått många personliga läkningsprocesser sedan dess och ja klar blir man nog aldrig

Men för att kunna hjälpa andra med så höga energier som bara möjligt är, så krävs ett inre jobb och kännedom om en själv - i första hand.

Clear Balance har stadigt återkommit genom min andliga väg och dess genomgående vatten energi är så otroligt högfrekvent och läkande att inte mycket slagit det, i min personliga väg och upphöjningar andligt

Jag jobbar helst på distans då jag känner störst och högst energi - men givetvis även fysiskt - och är då aktiv i Kalmar/ Småland

Jag har även varit inne på personlig utveckling - livs coachning och känner att sessionerna med Clear Balance ofta innefattar båda - att både jobba energi mässigt - men många gånger behövs också ett jobb på fysiska planet för att helheten skall fungera och flödet bli så bra som möjligt - och då även att det ger klienten långvariga resultat

Inte alltför sällan behöver klienten förstå grunden i problematiken man har i det fysiska. Och inte alltför sällan går det långt tillbaka både i detta liv men även kan det finnas kvarvarande i tidigare Liv med - som ännu påverkar oss- varande / måeende och hälsa

Jag finns med här att kontakta och boka
Annars nås jag på
theariesle333@gmail.com
Alt sms bokning på
0761980181