Foto: Renée Henriksson

                       Skapa ditt liv

Ett av våra starkaste verktyg är Lagen Om Attraktion. En gåva från Universum som vi ska använda oss av.

Wictoria:

"Learning by doing. Innan jag kan lära andra, måste jag själv ha lärt mig. Lagen om Attraktion fungerade sådär, tyckte jag. Eller - JA! Den fungerade!! Men jag attraherade också det jag INTE ville ha.

Så jag började fundera på detta tillsammans med Wolfie, numera certifierad Clear Balance terapeut som bor i Sedona, Arizona, en högspirituell stad i USA. Vår tanke var att "om vi bara håller vår frekvens, vad händer då?"

Genom daglig kontakt har vi sen arbetat på detta tillsammans, att hålla vår frekvens i hjärtat hög, ovasett vad som händer. Och vi tänkte då att Lagen om Attraktion borde svara på detta. Inga tankar, bara hålla vår frekvens i våra hjärtan. Och JA!! Det fungerade! Livet blev så mycket enklare, lättare och roligare när det enda vi behövde göra var att kontrollera våra känslor och känna oss lyckliga och glada oavsett vad livet levererade."


                                                        Föreläsningar och workshops

Victoria har själv gjort den här resan och ser resultat i sitt liv. Victoria kommer gärna ut och håller föreläsningar och workshops i hela Sverige för att dela med sig och inspirera så många som möjligt.

Samtidigt som vi höjer vår egen frekvens hjälper vi till med den globala frekvenshöjningen som är nödvändig för att utvecklingen på jorden ska gå på rätt håll.

                                 Det är nödvändigt att vi förstår exakt hur Lagen Om Attraktion fungerar för att vi ska kunna skapa våra liv.
                  
                                                                                                      Det du sänder ut får du tillbaka.

* Är det rätt att tänka att du är i en lycklig relation om du inte är det?
Svar: Nej

* Fungerar det att tänka att du är rik om du inte är det?
Svar: Nej

* Fungerar det att önska oss exakt det vi vill ha?
Svar: Ja, men önskar du det bästa för dig? Eller finns det något ännu bättre?

* Hur hanterar du prövningar??
Svar: Du håller din frekvens!! Om du reagerar "negativt" skapar du samma situation om och om igen.

Vi behöver inte ens inrikta oss på vad vi anser att vi behöver, vill eller önskar attrahera in i vårt liv. När vi håller en hög frekvens inom alla områden i vårt liv så svarar universum med samma frekvens. Dvs, du attraherar inte in något i ditt liv som håller en lägre frekvens. Inte i någon situation.  

Vi måste förstå att inte ljuga för oss själva. Vi kan inte ljuga för energierna, energierna svarar i den vibration där du befinner dig.

Men, det är inte alltid så lätt då det är så mycket annat som påverkar vår frekvens och vårt energisystem. T ex cellminnen och blodsminnen. Här kommer Clear Balance in i bilden. När systemet är fritt från belastningar får du ännu lättare för att hålla din frekvens och använda Lagen Om Attraktion på ett optimalt sätt.