OBS! AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA DÅ VARJE TERAPEUT DRIVER SIN EGEN VERKSAMHET.

                                Priser

* 4 behandlingar 4 500 kr.  
Enskilda behandlingar efter de 4 grundbehandlingarna kostar 1 500 kr styck. 

* Ålderspensionärer, sjukpensionärer, långtidssjukskrivna, studenter och arbetslösa  4 behandlingar för 3 000 kr.
Enskilda behandlingar efter de 4 grundbehandlingarna kostar 750 kr styck. 

Behandlingarna sker vid 4 tillfällen med 1 veckas mellanrum. Vid svåra trauman/blockeringar eller t ex diagnoser kan 2 omgångar med 4 behandlingar behövas. 

 Vill du få dina behandlingar till starkt reducerat pris?  Skicka ett sms till Wictoria för mer info.
0723-414997