Priser

* 4 behandlingar 3 500 kr. 

* Ålderspensionärer, sjukpensionärer, långtidssjukskrivna, studenter och arbetslösa  4 behandlingar för 2 000 kr. 

Behandlingarna sker vid 4 tillfällen med 1 veckas mellanrum. Vid svåra trauman/blockeringar eller t ex diagnoser kan 2 omgångar med 4 behandlingar behövas. 

Enskilda behandlingar efter de 4 grundbehandlingarna kostar 1 000 kr styck. 

 Vill du få dina behandlingar till starkt reducerat pris?  Skicka ett sms till Wictoria för mer info.
0723-414997