Foto: Renée Henriksson

                      Lagen om Attraktion

                                                                     Från 3D till 5D

Ett av våra starkaste verktyg är Lagen Om Attraktion. En gåva från Universum som vi ska använda oss av.

Wictoria:

"Learning by doing. Innan jag kan lära andra, måste jag själv ha lärt mig. Lagen om Attraktion fungerade sådär, tyckte jag. Eller - JA! Den fungerade!! Men jag attraherade också det jag INTE ville ha.

Så jag började fundera på detta tillsammans med Wolfie, numera certifierad Clear Balance terapeut som bor i Sedona, Arizona, en högspirituell stad i USA. Vår tanke var att "om vi bara håller vår frekvens, vad händer då?"

Genom daglig kontakt har vi sen arbetat på detta tillsammans, att hålla vår frekvens i hjärtat hög, ovasett vad som händer. Och vi tänkte då att Lagen om Attraktion borde svara på detta. Inga tankar, bara hålla vår frekvens i våra hjärtan. Och JA!! Det fungerade! Livet blev så mycket enklare, lättare och roligare när det enda vi behövde göra var att kontrollera våra känslor och känna oss lyckliga och glada oavsett vad livet levererade."

Strax därefter träffade jag min Twinflame och min personliga utveckling tog ännu mer fart och nya insikter och kunskaper integrerades. I resan med min Twinflame fick jag möta mig själv på ännu djupare plan, och då höll det inte längre att bara försöka vara lycklig och hålla en hög frekvens. Jag blev helt enkelt tvungen att möta de känslor som jag verkligen begravt djut inom mig. Och här förstod jag hur de här känslorna, även om de är gömda djut i mitt inre, attraherar och skapar min verklighet. Här fick jag hitta nya lösningar för att arbeta mig igenom alla skikten för att nå kärnan och få detta upplöst. Det magiska jag upplevt i den här resan är att så fort jag hade löst upp det inom mig så förändrades min yttre verklighet. Ibland skedde det sekunder efter mina insikter. 

Nu arbetar jag med att hjälpa andra människor att förstå hur man tar itu med sitt inre. Hur man utforskar vad känslorna egentligen handlar om och vad de bottnar i. När vi förstår fullt ut hur energierna arbetar så kan vi få fred och harmoni i våra relationer och bara möta oss själva fullt ut. 
 

Föreläsningar, kurser och workshops

Wictoria har själv gjort den här resan och ser resultat i sitt liv. Wictoria kommer gärna ut och håller föreläsningar och workshops i hela Sverige för att dela med sig och inspirera så många som möjligt.

Samtidigt som vi höjer vår egen frekvens hjälper vi till med den globala frekvenshöjningen som är nödvändig för att utvecklingen på jorden ska gå på rätt håll.

                     Det är nödvändigt att vi förstår exakt hur
                               Lagen Om Attraktion fungerar
                            för att vi ska kunna skapa våra liv.

    Det du sänder ut får du tillbaka. ALLTID och ALLTING!
 

* Är det rätt att tänka att du är i en lycklig relation om du inte är det?
Svar: Nej

* Fungerar det att tänka att du är rik om du inte är det?
Svar: Nej

* Fungerar det att önska oss exakt det vi vill ha?
Svar: Ja, men önskar du det bästa för dig? Eller finns det något ännu bättre?

* Hur hanterar du prövningar??
Svar: Du håller din frekvens!! Om du reagerar "negativt" skapar du samma situation om och om igen.

Vi behöver inte ens inrikta oss på vad vi anser att vi behöver, vill eller önskar attrahera in i vårt liv. När vi håller en hög frekvens inom alla områden i vårt liv så svarar universum med samma frekvens. Dvs, du attraherar inte in något i ditt liv som håller en lägre frekvens. Inte i någon situation.  

Vi måste förstå att inte ljuga för oss själva. Vi kan inte ljuga för energierna, energierna svarar i den vibration där du befinner dig.

Men, det är inte alltid så lätt då det är så mycket annat som påverkar vår frekvens och vårt energisystem. T ex cellminnen och blodsminnen. Här kommer Clear Balance in i bilden. När systemet är fritt från belastningar får du ännu lättare för att hålla din frekvens och använda Lagen Om Attraktion på ett optimalt sätt.