Clear Balance


Clear Balance är en helt ny energi behandling som går på djupet och på cellnivå. Energin arbetar på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Allt som du inte längre behöver neutraliseras, så du får helt andra möjligheter att skapa ditt liv. 

Clear Balance fungerar så att terapeuten inte förmedlar någon energi, vilket innebär att behandlingen blir opåverkad av terapeutens energier.


      Vad händer efter behandlingar med
                          Clear Balance?


- Det beror helt på din utgångspunkt. Dvs hur långt du redan har kommit i din personliga utveckling samt status på din fysiska hälsa. Är du kärnfrisk i din fysiska kropp kan du få en enorm skjuts i din andliga och personliga utveckling. Din medialitet och dina sinnen kan öppnas upp. Du blir mer medveten om dig själv och ditt samspel med andra människor.

Om du t ex har värk i kroppen kan Clear Balance lindra värken och stödja din kropp mot ett läkande. Och därefter kan en andlig utveckling ta fart.
Clear Balance börjar arbeta från grunden och tar dig sen successivt vidare i den takt som passar just dig.

Ta kontakt med någon av våra duktiga terapeuter för mer information.

 

                            Viktig inf0

Pga den kraftfulla energin i Clear Balance och resultaten av behandlingarna har nu flera liknande behandlingar uppstått  där terapeuter påstår sig utföra det som Clear Balance gör. Vi vill frånsäga oss allt ansvar och eventuella förväxlingar som görs mellan dessa olika behandlingsformer. Clear Balance är den ursprungliga energin kanaliserad direkt från källan av Wictoria. Clear Balance har under åren utvecklats och utvärderats gemensamt av terapeuterna och i samband med alla behandlingar som har utförts.

Vi vill även poängtera att i Clear Balance arbetar vi endast med Clear Balance och vi blandar inte in några andra behandlingsformer.

          

            VARFÖR CLEAR BALANCE?

Hela mänskligheten befinner sig just nu i en energimässig evolution där våra auror uppgraderas. Vi går från 2:a, 3:e och 4:e dimensionen in i 5:e dimensionen och utvecklar en kristallaura. Den här processen har pågått under flera års tid och håller nu på att slutföras. Dvs, alla människor har mycket snart en kristalliserad aura.

Problemet är att många fastnar i 5:e dimensionen.... Läs mer här


                        AKTUELLT

NÄSTA KURS

ÄLMHULT
1:e februari 2019